Aktualności

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy

W dniu 10 grudnia 2019 r. w bibliotece w Gołkowicach miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu..

Prace organizacyjne związane z tym wydarzeniem rozpoczęły się już dużo wcześniej. W konkursie wzięły udział osoby z Gołkowic i najbliższych okolic.

Uczestnicy konkursu to dzieci i rodzice wspólnie przygotowujący prace. Technika wykonania była dowolna.

Zaskakująca jest różnorodność prac i wysoki poziom estetyczny zgłoszonych stroików.
Do oceny powołano trzyosobowe jury, które miało trudne zadanie do wykonania. Podczas oceny 26 prac konkursowych przyznawano punkty za: estetykę wykonania, pomysłowość oraz wykorzystanie naturalnych materiałów (czy stroik jest ekologiczny).

Po zsumowaniu wszystkich punktów, jury przyznało dwie pierwsze nagrody, drugie i trzecie miejsce oraz cztery wyróżnienia. Pozostałe osoby otrzymały nagrody za udział. Wszystkie dzieci dostały dyplomy pamiątkowe, a dla rodziców pomagających dzieciom w przygotowaniu stroików, wręczono słodki upominek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy naszych czytelników do obejrzenia wystawy z pracami konkursowymi.