Strategia

Plan rozwoju Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu na lata: 2010-2014.