Biogramy dyrektorów:

Maria Sosin - 2002-nadal

Ur. 25 listopada 1950 r. w Kamiennej Górze. Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu od 2002 roku -.
Absolwentka UJ Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej w Krakowie (dyplom 1982r.).
Od październik 1968 – do styczeń 2000 pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, tam przez 23 lata od 1983 roku instruktor czytelnictwa dziecięcego. Po zmianach administracyjnych od stycznia 2000 r. do grudnia 2001 instruktor powiatowy w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu. Od stycznia do czerwca 2002 r. p.o. dyrektor, a od lipca 2002 do nadal dyrektor PiMGBP w Starym Sączu.
Od początku organizowała pracę Biblioteki Powiatowej ustalając zasady jej współpracy z bibliotekami w powiecie nowosądeckim. W swojej pracy łączy dbałość o Powiatową i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczna w Starym Sączu jak i o 62 biblioteki w terenie. Duży nacisk położyła na zmianę wizerunku bibliotek. Rozpoczęła proces komputeryzacji bibliotek początkowo w programie MAK a od 2009 w programie SOWA.
Pozyskiwała i inspirowała Dyrektorów Bibliotek w powiecie nowosądeckim do sięgania po środki zewnętrzne na remonty i budowę swoich placówek.
Zachęcała do podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach, organizując Konferencje, wyjazdy szkoleniowe, studyjne, podnoszące kompetencje Bibliotekarzy, integrujące i scalające środowisko bibliotekarskie powiatu nowosądeckiego.
W swojej pracy duży nacisk kładzie na działalność kulturalno – edukacyjną promującą książkę i czytelnictwo, integrując i scalając środowisko lokalne tak w gminie Stary Sącz jak i w powiecie nowosądeckim.
Od 1968 r. członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, od 1978 do nadal z-ca przewodniczącego SBP Oddział Nowy Sącz, od 2000 członek Okręgu Krakowskiego Zarządu SBP w Krakowie, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania w Starym Sączu (2009 do nadal), oraz z-ca prezesa Starosądeckiej Fundacji Kultury (2012 do nadal).
Odznaczona: Złotą Odznaką SBP, Brązowy Medal Gloria Victi, Złoty Krzyż Zasługi, złota odznaka Zasłużony dla Powiatu Nowosądeckiego, złota odznaka Zasłużony dla Miasta i Gminy Stary Sącz, a w 2014 roku otrzymała medal Małopolski Bibliotekarz Roku 2013.

Matylda Cieślicka - 1997-2000

Ur. 01 stycznia 1957 r. w Barcicach, 1997-2008 dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu; absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie (1976-1981).

Bronisława Fijałkowska - 1991-1992 i 2000-2001

Ur. 20 lipca 1941 r. w Starym Sączu, p.o. dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w latach 1991-1992; 2000-2001. Kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 1974-2001. Absolwentka Studium Bibliotekarskiego w Krakowie. Bibliofilstwo było jej największą pasją; prywatnie zgromadziła pokaźną ilość książek. Działała w Towarzystwie Przyjaciół Książki i Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich jak również w Towarzystwie Miłośników Starego Sącza.

Janina Nowak - 1992-1997

Ur. 02 stycznia 1947 r. w Dąbrówce Polskiej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie – Bibliotekarstwo i Informacja Naukowa, (1967-1975) instruktor w Powiatowym Domu Kultury Nowy Sącz, (1975-1984) instruktor w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, (1984-1997) instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, (1992-1997) Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.

Antoni Wnęk - 1973-1991

Maria Krydowa - 1953-1968

Józef Migacz - 1952-1953

Eleonora Korona - 1948-1952

Walenty Wajman - 1946-1948

Kierownik biblioteki w latach 1946-1948 (starosądeczanin, kolejarz, założyciel biblioteki)