Działalność Biblioteki Powiatowej.

Od 1997 - 2001 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu wchodzi w skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a wspólnym dyrektorem dla tych dwóch instytucji została Pani Matylda Cieślicka.

30 grudnia 1999 roku biblioteka otrzymała zadania Biblioteki Powiatowej i od tej pory merytorycznie odpowiada, za działalność 64 bibliotek powiatu nowosądeckiego.

Zadania powiatowe to:

  • pomoc merytoryczna,
  • statystyki działalności bibliotecznej (GUS, MK i DN, BN, WSP Kraków),
  • szkolenia ogólne i przywarsztatowe,
  • imprezy popularyzujące książkę i czytelnictwo, komputeryzację,
  • skontrum i selekcja księgozbioru,
  • przygotowanie nowozatrudnionych pracowników,
  • pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W roku 2001 nastąpiło rozłączenie biblioteki od Ośrodka Kultury i dyrektorem została Pani Bronisława Fijałkowska, dotychczasowy kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.
Za priorytet w działalnościach bibliotek przyjęto w pierwszym rzędzie ich komputeryzację, która podzielono na 3 etapy.

  • I – zakup komputerów i drukarek (2000 r.)
  • II – zakup programu MAC (2001 r.)
  • III – instalacja Internetu i szkolenie bibliotekarzy w programie MAC- BN

Prace nad wprowadzaniem księgozbiorów w bibliotekach powiatu jak i w naszej, w Starym Sączu rozpoczęliśmy w 2003 r., a już w 2006 roku w Bibliotece Starosądeckiej cały księgozbiór wprowadzono do baz i utworzono katalog elektroniczny, który udostępniono czytelnikom.
W celu integracji środowiska bibliotekarskiego oraz daniu bibliotekarzom możliwości pokazania władzom swoich działań i osiągnięć od 2001 roku organizowany jest przez naszą bibliotekę Dzień Bibliotekarza (8 maja) corocznie w innej gminie; pierwszy Dzień odbył się w Krynicy obchodzony bardzo uroczyście z wręczeniem przez Starostę powiatu nowosądeckiego nagród dla bibliotekarzy za osiągniecia w pracy na rzecz rozwoju bibliotek i czytelnictwa.

W grudniu 2001 roku odeszła na emeryturę Pani dyrektor Bronisław Fijałkowska, p.o. dyrektora została Pani Maria Sosin, dotychczasowy instruktor Biblioteki Powiatowej, która po konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta w lipcu 2002 r. została dyrektorem Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.
Wszystkie zadania nałożone na nasza bibliotekę, z upływem czasu zostały zrealizowane. Poza podstawowa działalnością (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie) biblioteki prowadzą szereg działań edukacyjno - kulturalnych mających na celu promocję książki i czytelnictwa. Dopracowaliśmy się z bibliotekami powiatu wspólnych 3 imprez kulturalno – edukacyjnych, które rok rocznie w całym powiecie realizowane są w tym samym czasie, są to: „Wakacje z biblioteką”, „Z książką na walizkach” – dla dzieci, a dla dorosłych czytelników rok rocznie na przełomie września/października organizowana jest „Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka” z udziałem autorów polskich i zagranicznych korzeniami związanymi z Polską.

Ponadto Starosądecka biblioteka prowadzi szereg działań na rzecz własnego środowiska lokalnego. Do najbardziej popularnych form pracy z czytelnikiem należą działania na rzecz edukacji czytelniczej z przedszkolakami (jeden raz w miesiącu) i w klasach od 0 do 6, m.in.: Ferie i wakacje z Biblioteką, „Z książką na walizkach”, Pluszowy Miś. Prowadzimy też szereg działań na rzecz czytelników dorosłych, i tak rok rocznie w marcu tygodniowe „Dni Tischnerowskie” z udziałem wielu wybitnych teologów, ojców kościoła m.in. z Leonem Knabitem, Wandą Czubernatową, ks. Adamem Bonieckim, ks. Tadeuszem Isakowiczem - Zalewskim, itp. W roku 2014 zaprosiliśmy Szymona Hołownię. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem starosądeczan, ponadto wspólnie z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami organizujemy okazjonalne imprezy dotyczące życia miasta i gminy np. z okazji 750-lecia miasta Starego Sącza, 15-lecie gazety lokalnej „Z Grodu Kingi” itp. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych takich jak: Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie, Książka i Róża. Ponadto prowadzimy szereg spotkań autorskich i lekcji literackich tak dla uczniów jak i dorosłych w całej gminie Stary Sącz. Jesteśmy też organizatorami wielu wystaw.
Prowadzimy też zajęcia i warsztaty dla osób 50+, m.in. organizując spotkania integracyjne z okazji świąt, na warsztatach nasi bibliotekarze prowadza zajęcia z rękodzieła artystycznego (ozdoby choinkowe, wielkanocne, palmy itp.). Ponadto w bibliotekach odbywają się kursy komputerowe, oraz „Spotkania z Pasjami” przy współpracy z Orange.
Rok 2009 był dla wszystkich bibliotek powiatu bardzo szczęśliwy. Udało nam się napisać szereg projektów m.in klastrowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 wspólnie z 4 powiatami: Gorlickim, Miechowskim, Nowotarskim oraz Nowosądeckim. Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarzadzania zbiorami 33 bibliotek publicznych województwa małopolskiego z użyciem technologii teleinformatycznych”. Z tego programu otrzymaliśmy 1 401 030,13 zł, w tym powiat nowosądecki 681 136,00 zł, przy wkładzie własnym 170 284,00 zł, a starosądecka biblioteka z tego otrzymała 65 384,46 zł przy wkładzie własnym 16 346,12 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki, czytniki kodów kreskowych, program SOWA Przeprowadzono konwersję baz danych z MAK-BN na nowy program biblioteczny SOWA. Dzięki temu projektowi nasi czytelnicy otrzymali możliwość: zdalnego przeglądania baz biblioteki, zdalnego zapisu do biblioteki, oraz rezerwacji i prolongaty książek.
Także w tym roku nasza Biblioteka wraz z powiatem nowosądeckim weszła do Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Billa Gatesa, który realizowany był w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego . Byliśmy jedną z nielicznych bibliotek, które do tego programu weszły z całym powiatem.
Celem polskiej edycji było wyposażenie placówek bibliotecznych w najnowocześniejszy sprzęt teleinformatyczny i komputerowy, przeprowadzono szereg szkoleń dla bibliotekarzy. Biblioteki, a szczególnie filie długo czekałyby na takie możliwości. Wartość tego sprzętu dla całego powiatu wyniosła 199 765,13 zł, z tego Starosądecka Biblioteka wraz z filiami otrzymała 37 845,93 zł bez wkładu własnego.
Ponadto biblioteki które wzięły udział w PRB dostały szansę pisania projektów do Wieloletniego Programu Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”. Z tego programu nasza biblioteka przebudowała i zmodernizowała Filie w Barcicach, której koszt całkowity wyniósł 1 524 687,33 zł, w tym Instytut Książki 500 000,00 zł, Marszałek Województwa 100 000,00 zł. Budynek oddano 14 listopada 2012 roku. Otrzymaliśmy także z tego projektu środki na budowę Filii Bibliotecznej w Gołkowicach Górnych. Koszt zadania wynosi 2 555 500,00 zł, z tego Instytut Książki 1 875 000,00 zł, od Marszałka Województwa Małopolskiego 40000,00 zł, przy wkładzie własnym 640 500,00 zł. Oddanie budynku biblioteki przewidziano na czerwiec 2015 roku. W przygotowaniu projekt na przebudowę starego dworku przy ulicy Mickiewicza dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu ze środków na rok 2016-2020.
Ponadto w naszym powiecie z tego programu wybudowano i oddano Filię Biblioteki Gminnej w Kamionce Wielkiej, oraz Gminną Bibliotekę Publiczna w Podegrodziu.

Dzięki tym programom nasze biblioteki zmieniły swoje oblicze, dodatkowe przestrzenie nie tylko służą czytelnikom jako instytucje edukacyjne (gromadzenie, opracowanie i wypożyczanie), ale także pozwalają społecznościom lokalnym rozwijać swoje pasje i umiejętności, a organizowane imprezy pozwalają na pełną integracje międzypokoleniową.
Nasze biblioteki stały się instytucjami profesjonalnymi, dobrze wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt dostępny dla społeczeństwa za darmo (m. in. Internet, e-booki, audiobooki), są też miejscem spotkań, odpoczynku i wymiany wiedzy (szkolenia).

Starosądecka książnica na koniec roku 2013 posiadała 97 tys. książek na terenie gminy Stary Sącz. W bibliotece zarejestrowanych jest ponad 4300 czytelników, którzy wypożyczyli w sumie ponad 83500 książek. W czytelni skorzystano z ok. 15 tys. materiałów bibliotecznych. Sieć biblioteki poza główną placówką, która mieści się na ulicy Batorego 25 b posiadamy 4 filie : Barcice, Gołkowice, Moszczenica, Przysietnica. Obecnie zatrudniamy w bibliotece wraz z filiami 15 osób w tym merytorycznych 8 etatów.