Jolanta Baziak - Baziaki

W piątek 15 września 2017 r. starosądecka Biblioteka Publiczna gościła na wieczorze autorskim Jolantę Baziak, która jest jednocześnie poetką, eseistką, krytykiem literackim i animatorem kultury. Redaguje książki i cykle wydawnicze, jest redaktor naczelną miesięcznika literackiego „Akant”. Pracuje obecnie w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Spotkanie autorki z czytelnikami biblioteki połączone było z promocją jej najnowszej książki o pokoleniach Baziaków, dlatego nie zabrakło na nim przedstawicieli tej rodziny, zamieszkujących Sądecczyznę. Jolanta Baziak opowiadała w jaki sposób pracowała nad odtworzeniem drzewa genealogicznego swoich przodków: Piotra Baziaka i Antoniego Baziaka, urodzonych ok. 1760 roku. Dwanaście lat korespondencji z krewnymi, zbierania materiałów w archiwach i w Internecie, podróży „do źródeł”, lingwistycznej archeologii i badań genetycznych zaowocowało powstaniem książki, w której mnogość postaci, ludów i grup etnicznych jest imponująca. Godny podziwu jest ogrom pracy, jaki autorka włożyła w powstanie wielowątkowej narracji. Specjalny rozdział poświęcony został arcybiskupowi lwowskiemu Eugeniuszowi Baziakowi. To właśnie z krakowskiego archiwum arcybiskupa pochodzi kilka niepublikowanych nigdzie wcześniej fotografii, zamieszczonych w książce „Baziaki. Pokolenia”. Autorka nie zaprzestała jednak pracy nad poszukiwaniem śladów swoich przodków i już zapowiada drugie, rozszerzone wydanie książki.