Delegacja Węgierska

W dniach 12-15 maja 2019 roku na zaproszenie Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE przybyła delegacja bibliotekarzy z miasta partnerskiego Keszthely wraz z Honorowym Konsulem RP w Keszthely, poetą, tłumaczem, znawcą literatury, przyjacielem Starego Sącza Cséby Gézą.

13 maja w PiMGBP odbyło się spotkanie inaugurujące proces przygotowań do konferencji polsko-węgierskiej. Zdefiniowano grupę docelową planowanego eventu, omówiono zakres tematyczny konferencji dopasowanego do potencjalnej grupy uczestników.

W programie wizyty miało miejsce zwiedzanie nowej siedziby biblioteki, filii bibliotecznej w Gołkowicach, Muzeum Regionalnego oraz Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu.

Wieczorem, podczas kolacji integracyjnej, goście mieli okazję poznać Burmistrza Jacka Lelka, który zainteresowany był metodyką i formami pracy biblioteki w Keszthely, a także podkreślił znaczenie współpracy między Powiatową i Miejsko-Gminneą Biblioteką Publiczneą w Starym Sączu a Biblioteką im. Györgý a Fejér w Keszthely.