Wizyta bibliotekarzy z Limanowej

Starosądecka Biblioteka 21 maja 2019 roku gościła grupę 40 bibliotekarzy z powiatu limanowskiego pod kierownictwem Joanny Michalik - Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

Uczestnicy wizyty zwiedzili nową siedzibę biblioteki, zapoznali się z jej historią i działalnością oraz obejrzeli film z uroczystego otwarcia.

Dzięki wyjazdowi bibliotekarze mieli możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań i różnorodnych form aktywizacji czytelników. Poznali dobre praktyki służące lepszemu zaspokajaniu potrzeb użytkowników oraz problemy związane z budową nowych siedzib bibliotek.

W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się połączyć pogłębienie wiedzy na temat bibliotek z historią Starego Sącza, uczestnicy wyjazdu zwiedzili Klasztor Klarysek – o którym interesująco i z pasją opowiadała Pani Danuta Sułkowska. Goście z limanowszczyzny dotarli również do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

Wyjazdy studyjne integrują środowisko bibliotekarzy i pozwalają na rozmowy, dyskusje i wzajemne dzielenie się radościami i trudnościami pracy w bibliotece.