„Deskryptory Biblioteki Narodowej pragmatyka indeksowania”

Szkolenie odbyło się 22 września 2016 roku w Powiatowej i Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu w filii bibliotecznej w Barcicach.

Prowadzącym był Wojciech Kowalewski bibliotekarz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, nauczyciel akademicki z Krakowa oraz członek Zespołu ds. rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu nowosądeckiego. Było to spotkanie , w trakcie którego przedstawiono nowy model opracowania i wyszukiwania informacji z użyciem deskryptorów.

„Deskryptor – to słowo lub grupa słów, które razem z innymi opisują treść tekstu na potrzeby katalogów lub systemów wyszukiwania informacji”.

Ich wprowadzenie przez Bibliotekę Narodową od 1 października 2015 wymusiło na bibliotekach bliższe przyjrzenie się temu zagadnieniu oraz zmianę dotychczasowego modelu opracowywania zbiorów z zastosowaniem Języka Haseł Przedmiotowych BN. Dla wielu bibliotek (niezależnie od użytkowanego programu bibliotecznego), wprowadzona zmiana to prawdziwa rewolucja w katalogowaniu i bibliografii. Deskryptory oznaczają m.in.: likwidację opracowania rzeczowego bazującego na gramatyce pozycyjnej JHP, zmiany w strukturze formatu MARC21 w zakresie grupy pól haseł przedmiotowych, scalenie kartotek formalnej i przedmiotowej, zmiany w katalogu on-line BN poprzez wprowadzenie wyszukiwania fasetowego. To problemy, z którymi bibliotekarze opracowujący zbiory, muszą zmierzyć się, w oczekiwaniu na szczegółowe instrukcje i wytyczne opracowywane przez Zespół ds. rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

Poprzez wprowadzenie deskryptorów, nie nastąpi całkowite przeobrażenie katalogów bibliotecznych, a jedynie ich częściowa modyfikacja w pewnych obszarach.

Deskryptory Biblioteki Narodowej to nowy model opracowania rzeczowego, to przyjazne narzędzie dla bibliotek, uproszczenie to jest właściwym kierunkiem zmian, a stosowanie rozpowszechnionych form spolszczonych dla nazw osobowych i instytucji jest absolutną koniecznością.

Zainteresowanie współczesnymi problemami katalogowania, zwłaszcza w kontekście ich obecności w środowisku sieciowym jest wśród bibliotekarzy niezwykle żywe, dlatego już dziś – z uwagi na rangę problemu dotyczącą zamian w opracowaniu rzeczowym – myślimy o kolejnym spotkaniu.