Lokalny Klub Kodowania

W styczniu 2017 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży PiMGBP oraz filii bibliotecznej w Gołkowicach Rozpoczęły się warsztaty w ramach Lokalnych Klubów Kodowania. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki przystąpieniu starosądeckiej biblioteki do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego nasza biblioteka się zakwalifikowała spośród 50 instytucji. Celem projektu jest zachęcenie uczniów z małych miejscowości do nauki kodowania.  

Uczestnicy klubu pod okiem bibliotekarzy oraz studentów Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, pasjonatów technologii, będą programować roboty Finch, poznawać tajniki kodowania w języku Scrach. Zainteresowanie stworzeniem takich klubów przy naszej bibliotece jest ogromne, o czym świadczy liczba uczestników – 22 chętnych uczniów klas V i VI, biorących udział w pierwszych warsztatach, które odbyły się w miniona sobotę 14 stycznia.

W warsztatach organizowanych w bibliotece w Gołkowicach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej z Gabonia.

Na kolejnych zajęciach planujemy przybliżyć uczniom podstawowe narzędzia do tworzenia własnych programów: Scratch, Snap!, Kodu; narzędzia do uczenia się programowania tekstowego np. Kodilla, Apki, Codequack; zabawy z robotami Finch. Uczniowie będą mogli również zgłębiać tajniki samodzielnej nauki programowania.


O programowaniu:

Umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać, a być może również je tworzyć i rozwijać. Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia.
Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobędą więc kompetencje, które zaprocentują w przyszłości i być może przyczynią się do wyboru studiów czy zawodu związanego z nowymi technologiami. A to niezwykle ważne, ponieważ szacuje się, że do 2020 roku w Unii Europejskiej będzie brakowało nawet 825 tysięcy informatyków, zwłaszcza programistów. A w Polsce, jak wynika z danych GUS, zaledwie 4,6% młodych ludzi decyduje się na studia informatyczne. Największym powodzeniem nadal cieszą się wśród nich kierunki ekonomiczno-administracyjne, społeczne oraz pedagogiczne, które łącznie wybiera aż 46,3% kandydatów. Po nich jednak nie zawsze łatwo jest znaleźć pracę. W rezultacie, według danych Eurostat bezrobocie w Polsce wśród osób poniżej 25. roku życia jest ponad 3-krotnie wyższe niż w starszych grupach wiekowych i wynosi 15,8%.
Starosądecka biblioteka organizuje warsztaty dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Iwona Kolosek, specjalistka projektu „Link do przyszłości”:

Programowanie to nic innego, jak komunikowanie się z maszynami w sposób, który jest dla nich zrozumiały. Dzięki temu winda - która jest przecież maszyną - wie, że wciśnięcie przycisku z cyfrą 5 oznacza, że powinna zawieźć nas na 5 piętro, wykonując przy tym określoną sekwencję działań (m.in. musi zamknąć drzwi, zatrzymać się na określonej wysokości, wydać dźwięk, a następnie otworzyć drzwi). Nieustannie otaczają nas maszyny, które ktoś wcześniej zaprogramował. Z kodowaniem spotykamy się korzystając z komputera, przeglądając strony WWW, używając smartfona, ale również korzystając z windy, pralki czy ruchomych schodów.